Rauman seudun naisen pukutarkistushankkeen historiaa lyhyesti

Taina Kankaan piirroskuvaluonnos uudesta Rauman seudun naisen kansallispuvusta
 • 1. palaveri Rauman museolla 26.2.2014.
 • Aluksi oli tarkoitus saada vain vanha, Rauman Liike- ja virkanaisten 1960-luvulla teettämä Rauman seudun naisen kansallispuku tarkistetuksi kansallispuvuksi eli enemmän esikuvia vastaavaksi kokonaisuudeksi.
 • Aiempi puku on suunniteltu ja osia kerätty seudullisesti Kansallismuseon intendentti Toini-Inkeri Kaukosen ohjauksessa.
 • Rauman Kalevalaiset naiset ry on teettänyt kansallispukuraadin avustuksella vuonna 1997 valmistuneen Rauman miehen kansallispuvun. Puku koostui lähes kokonaan Rauman museoon taltioidun räätäli Zidenin asusta.
 • Pukutarkistuspyyntö lähetettiin kansallispukuraadille 26.3.2014 ja pyyntö hyväksyttiin kansallispukuraadin kokouksessa 1/2014.
 • Puvun asiantuntijaksi nimettiin tutkija Sirkka-Liisa Hakala ja käytännön työtä ohjaamaan ja koordinoimaan Suomen kansallispukukeskuksen kansallispukukonsultti Taina Kangas.
 • Heti alkuun kävi selväksi, ettei kansallispukuraati tule hyväksymään vanhaa Rauman seudun naisen pukua tarkistetuksi kansallispuvuksi. Siis mitkään muutostyöt eivät siinä auttaisi, koska puvulle ei ollut löydettävissä varsinaisia kokonaisia esikuvia.
 • Ainut vaihtoehto oli lähteä kokoamaan täysin uutta Rauman seudun naisen kansallispukua raadin nimeämien henkilöiden ohjauksessa.
 • Raumalaiset nimesivät hankkeeseen asiantuntijakseen Helena Honka-Hallilan.
 • 25.3.2015 Rauman Kalevalaiset Naiset päättävät jatkaa uuden pukumallin kokoamishanketta, joka oli ollut pysähdyksissä erinäisistä syistä.
 • Syksyllä 2015 Helena Honka-Hallila selvitti Rauman museon ja Satakunnan museon aineistoja.
 • 27.1. ja 10.3. sekä syyskuussa 2016 Museoviraston keskusvarastolla on tutkittu esille pyydettyjä aineistoja ja tiedot on dokumentoitu kirjallisesti ja valokuvaten.
 • 2.11.2017 on tutkittu Rauman museon ja Satakunnan museon kokoelmien aineistot ja tiedot on dokumentoitu kirjallisesti ja valokuvaten.
 • Pukuhankkeen tilannetta on käsitelty kansallispukuraadin kokouksissa 1/2015 ja 1/2017.
 • Taina Kangas on esitellyt pukuhanketta on 22.7.2016 Rauman Pitsiviikolla.
 • Palavereja on pidetty 24.2. ja 23.11.2015 Rauman museolla sekä Raumalla 20.12.2017.
 • Kansallispukuraati on hyväksynyt puvun kokonaissuunnitelman kokouksessaan 1/2019.
 • Keväällä 2020 anottu avustusta hankkeelle Satakunnan kulttuurirahastolta ja Kordelinin Säätiöltä.
 • Saatu 1500 euron avustus Kordelinin säätiöltä hankkeen tykkimyssyyn. lähinnä pitsimallien tekemiseen.
 • Pukuhanketta esiteltiin yleisölle kesällä 2020 Pitsiviikon näyttelyssä. Esillä oli myös esikuvamateriaalia Rauman museon kokoelmista (huivi, alushame, liivi, tykkimyssyt) ja uusi tykkipitsimalli.
 • Syksyllä 2020 anottiin avustusta Suomen kulttuurirahaston päärahastolta ja keväällä 2021 taas Satakunnan kulttuurirahastolta tuloksetta.
 • Syksyllä 2021 avustusanomukset lähetettiin Paasikivi-säätiölle ja Suomen kulttuurirahastolle.
 • Yhdistys sai yhteensä 25000 euron avustuksen kahdelta raumalaiselta yksityishenkilöltä sekä 3000 euroa Paasikivi-säätiöltä ja nyt hanke päästään viimein aloittamaan eli seuraavaksi vuorossa on tarjouksien pyytäminen tekijöiltä yhdessä Kansallispukukeskuksen kanssa ja sen jälkeen saadaan puku pikkuhiljaa työn alle.
 • Syksyllä 2022 saimme alustavat tarjoukset tekijöiltä ja odottelemme nyt omaa vuoroamme tarkistusjonossa.