Rauman seudun naisen pukutarkistushankkeen historiaa lyhyesti

Taina Kankaan piirroskuvaluonnos uudesta Rauman seudun naisen kansallispuvusta
 • 1. palaveri Rauman museolla 26.2.2014.
 • Aluksi oli tarkoitus saada vain vanha, Rauman Liike- ja virkanaisten 1960-luvulla teettämä Rauman seudun naisen kansallispuku tarkistetuksi kansallispuvuksi eli enemmän esikuvia vastaavaksi kokonaisuudeksi.
 • Aiempi puku on suunniteltu ja osia kerätty seudullisesti Kansallismuseon intendentti Toini-Inkeri Kaukosen ohjauksessa.
 • Rauman Kalevalaiset naiset ry on teettänyt kansallispukuraadin avustuksella vuonna 1997 valmistuneen Rauman miehen kansallispuvun. Puku koostui lähes kokonaan Rauman museoon taltioidun räätäli Zidenin asusta.
 • Pukutarkistuspyyntö lähetettiin kansallispukuraadille 26.3.2014 ja pyyntö hyväksyttiin kansallispukuraadin kokouksessa 1/2014.
 • Puvun asiantuntijaksi nimettiin tutkija Sirkka-Liisa Hakala ja käytännön työtä ohjaamaan ja koordinoimaan Suomen kansallispukukeskuksen kansallispukukonsultti Taina Kangas.
 • Heti alkuun kävi selväksi, ettei kansallispukuraati tule hyväksymään vanhaa Rauman seudun naisen pukua tarkistetuksi kansallispuvuksi. Siis mitkään muutostyöt eivät siinä auttaisi, koska puvulle ei ollut löydettävissä varsinaisia kokonaisia esikuvia.
 • Ainut vaihtoehto oli lähteä kokoamaan täysin uutta Rauman seudun naisen kansallispukua raadin nimeämien henkilöiden ohjauksessa.
 • Raumalaiset nimesivät hankkeeseen asiantuntijakseen Helena Honka-Hallilan.
 • 25.3.2015 Rauman Kalevalaiset Naiset päättävät jatkaa uuden pukumallin kokoamishanketta, joka oli ollut pysähdyksissä erinäisistä syistä.
 • Syksyllä 2015 Helena Honka-Hallila selvitti Rauman museon ja Satakunnan museon aineistoja.
 • 27.1. ja 10.3. sekä syyskuussa 2016 Museoviraston keskusvarastolla on tutkittu esille pyydettyjä aineistoja ja tiedot on dokumentoitu kirjallisesti ja valokuvaten.
 • 2.11.2017 on tutkittu Rauman museon ja Satakunnan museon kokoelmien aineistot ja tiedot on dokumentoitu kirjallisesti ja valokuvaten.
 • Pukuhankkeen tilannetta on käsitelty kansallispukuraadin kokouksissa 1/2015 ja 1/2017.
 • Taina Kangas on esitellyt pukuhanketta on 22.7.2016 Rauman Pitsiviikolla.
 • Palavereja on pidetty 24.2. ja 23.11.2015 Rauman museolla sekä Raumalla 20.12.2017.
 • Kansallispukuraati on hyväksynyt puvun kokonaissuunnitelman kokouksessaan 1/2019.
 • Keväällä 2020 anottu avustusta hankkeelle Satakunnan kulttuurirahastolta ja Kordelinin Säätiöltä.
 • Saatu 1500 euron avustus Kordelinin säätiöltä hankkeen tykkimyssyyn. lähinnä pitsimallien tekemiseen.
 • Pukuhanketta esiteltiin yleisölle kesällä 2020 Pitsiviikon näyttelyssä. Esillä oli myös esikuvamateriaalia Rauman museon kokoelmista (huivi, alushame, liivi, tykkimyssyt) ja uusi tykkipitsimalli.
 • Syksyllä 2020 anottiin avustusta Suomen kulttuurirahaston päärahastolta ja keväällä 2021 taas Satakunnan kulttuurirahastolta tuloksetta.
 • Syksyllä 2021 avustusanomukset lähetettiin Paasikivi-säätiölle ja Suomen kulttuurirahastolle.
 • Yhdistys sai yhteensä 25000 euron avustuksen kahdelta raumalaiselta yksityishenkilöltä sekä 3000 euroa Paasikivi-säätiöltä ja nyt hanke päästään viimein aloittamaan eli seuraavaksi vuorossa on tarjouksien pyytäminen tekijöiltä yhdessä Kansallispukukeskuksen kanssa ja sen jälkeen saadaan puku pikkuhiljaa työn alle.
 • Syksyllä 2022 saimme alustavat tarjoukset tekijöiltä ja odottelemme nyt omaa vuoroamme tarkistusjonossa.
 • Joulukuussa 2022 tekijät kävivät kansallispukukonsultti Taina Kankaan johdolla tutustumassa esikuviin ensin Rauman ja Satakunnan museolla sekä Vantaan kokoelmakeskuksessa. Tammikuussa 2023 tutkittiin vielä esikuvia Rauman museolla ja nyt odottelemme ensimmäisten prototyyppien valmistumista. Ehkä meillä on vuoden päästä jo jotain konkreettista valmiina!
 • Kevään 2023 aikana ovat mallipukujen osien tekijät käyneet Rauman museon kokoelmakeskuksessa tutustumassa ja vertailemassa tehtyjä kokeiluja esikuviin. Kokeiluja on tehty mm. röijyn ja liivin kankaista sekä huivin ja tykkimyssyn kirjonnoista.